O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".
000190-tramvaj.jpg
Existence tramvajové dopravy v Teplicích se datuje v letech 1895 až 1959. Dlouho, kromě několika posledních let, se jednalo o jednokolejné tramvajové tratě na úzkém rozchodu 1 000 mm, na kterých různé typy vozidel zajišťovaly dopravní obsluhu jak po samotném městě a jeho čtvrtích, tak i provoz meziměstský přes některé přilehlé obce až do horního Dubí. Teplické tramvaje se vyznačovaly některými zvláštnostmi, pozoruhodnostmi i nevšední historií. Například zásadně nikdy nepoužívaly pantografy ani lyry, ale výhradně jen tyčové sběrače, na způsob odběru elektřiny u trolejbusů. Tramvaje v nejstarším českém lázeňském městě pak též dlouho sloužili i k přepravě poštovních zásilek.
Po druhé světové válce sice začalo docházet k postupnému rušení tramvajové dopravy, ale posléze v Teplicích vznikla dopravní koncepce, která počítala se zachováním hlavní tramvajové trati z Řemenic do Trnovan přes Novosedlice do Dubí, která by byla vhodně doplněna systémem trolejbusových linek. Roku 1952 vyjely první trolejbusy na své okružní lince vnitřním městem, ale posléze rozvoj trolejbusového provozu začal stagnovat. Jedním z důvodů se stal boj, který byl sváděn mezi zastánci trolejbusů a na druhé straně tradičních tramvají. První problémy na trolejbusové trati pak vedly k příklonu ve znovuobnovení tramvajového provozu a k pozastavení rozvoje trolejbusů.V letech 1951 až 1953 dokonce probíhaly rozsáhlé stavební práce na zdvoukolejnění a modernizaci tramvajové trati v jejím nejzatíženějším úseku mezi Benešovým náměstím a Městskými sály v Trnovanech. V čase této modernizace pak bylo do Teplic dodáno celkem sedm nových tramvají typu 6 MT z vagónky Tatra v České Lípě.I po nákladné obnově a značných investicích však brzy došlo opět k přehodnocení celé koncepce rozvoje MHD, neboť převážil názor, že ve městě velikosti Teplic by se souběžná tramvajová a trolejbusová trakce z ekonomického hlediska jen ztěží udržela. Navíc investovat do dalších rekonstrukcí nových tramvajových směrů se ukázalo jako velmi nákladné, přičemž trolejbusy se jevily z tohoto hlediska levnější. A tak bylo nově rozhodnuto, že se trolejbusy stanou ve městě hlavním nosným dopravním prostředkem, doplněným spoji autobusovými. Svůj boj o přežití nakonec teplické tramvaje bohužel prohrály. Dnes by nám je ve své zmodernizované formě jinde záviděly, neboť se i ve vyspělých zemích dokáží velmi dobře uplatnit , a to nejen ekologicky, i v městech menších. Od března 1956 přestaly v Teplicích jezdit nejprve tramvaje v úseku od červeného kostela přes centrum do Řetenic a za tři roky byl zrušen i poslední zbývající úsek z Trnovan do Dubí.Ukončení tramvajové dopravy v Teplicích však zároveň neznamenalo konec pro všechny jezdící vozy. Některé z nich nebyly okamžitě sešrotovány, ale postupně předávány do jiných měst a míst, kde stále ještě existoval úzkorozchodný kolejový systém. Jedna z tramvají pak měla obzvláště zajímavou historii, neboť se jednalo o neobvyklou cestovatelku, která vystřídala hned několik měst. Byla vyrobena ve vagónce v České Lípě a v roce 1931 dodána do Mariánských Lázní. Po ukončení tamního tramvajového provozu byla v květnu 1952 předána do Teplic, kde pak jezdila pod evidenčním číslem 49 do roku 1956. Po zkrácení tramvajové tratě v Teplicích došlo k jejímu předání do Mostu. Tam však už jezdila především jako vůz vlečný do roku 1961, kdy i v Mostě rušili úzkorozchodné tratě. Ani tehdy však neskončila cesta tohoto nezmara, neboť tento vůz si ještě převzalo město Jablonec nad Nisou. Když i tam dosloužil starý vozový park, nepřišel tento vůz MHD do šrotu, ale zachoval se jako zahradní kolna. Po letech si neobvyklé kolny všimli přátelé a příznivci starých historických tramvají, v roce 2001 vůz převezli do někdejší jablonecké vozovny a milou tramvaj opět zrekonstruovali. Tak se podařilo zachovat pro příští generace jeden z historických tramvajových vozů, který jezdil i po Teplicích.

(zdroj: iteplice.cz)
Pá 4. červenec 2014, 15:57:42 CEST
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one