O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".
1939.06.15.

1939.06.15.

Objekt, zvěčněný den po jeho vypálení.
Nová teplická synagoga, neboli Templ, stála ve městě Teplice mezi lety 1882-1939, kdy byla vypálena a srovnána se zemí místními sudetskými Němci. Ve své době byla největší synagogou v Čechách.
Historie.
Město Teplice – stejně jako celé Severní Čechy – mají dlouhou tradici židovského osídlení. První zmínka o Židech z Teplic pochází z roku 1414, od druhé poloviny 15. století již v Teplicích funguje ustanovená židovská obec, v 50. letech 17. století tvoří Židé zhruba jednu třetinu obyvatel města - 231 osob. Počet židovských obyvatel města různě fluktuoval, podle toho, jak byli v průběhu časů perzekvování či naopak tolerováni. V pol. 19. století bydlelo v Teplicích už 555 osob židovského vyznání, roku 1890 už to bylo 1865 osob a jejich počet neustále stoupal. V roce 1930 se k místní ŽNO hlásilo přes tři a půl tisíce osob, skutečný počet židovských obyvatel Teplic byl však mnohem vyšší, přes 6 tisíc. To z Teplic dělalo druhou největší židovskou obec v Čechách, hned po Praze.

Důvody pro výstavbu nové synagogy.
Židé v Teplicích byli, podle běžné praxe, soustředění až do r. 1781 v ghettu - židovské čtvrti (zbořena po 2. svět válce) - která stávala jihovýchodně od hlavního náměstí. Zde samozřejmě fungovaly všechny facility nezbytné pro náboženský život, tj. stará synagoga (postavena v pol. 16. století, zbořena po 2. svět. válce), mikve, r. 1934 zde byla dokonce otevřena soukromá talmudská studovna - tzv. Bejt ha–Midraš. Středověké stísněné prostředí ghetta, kde tato stará synagoga stála, však nemohlo v dostatečné míře reprezentovat boom zdejší židovské komunity v 19. století. Proto byl r. 1879 ustanoven tzv. Spolek pro výstavbu teplického židovského chrámu - Tempelbau Verein, jenž měl za úkol nashromáždit formou veřejných sbírek a darů dostatečný finanční obnos potřebný ke stavbě nové reprezantativní stavby synagogy, která by nesloužila jen náboženským účelům, nýbrž i jako komunitní centrum a místo pro společné setkávání místní židovské komunity při význačných událostech. Předběžné náklady na stavbu byly vyčísleny na 100 000 zlatých.

Stavba.
Jako hlavní architekt byl v létě 1880 vybrán vídeňský rodák Hermann Rudolph, který již v Teplicích pomáhal dostavět budovu městského divadla a poté se zde usadil natrvalo. Stavba byla navržena v neorenesančním slohu s maurskými prvky. Avšak zcela evidentně byla inspirována, ne-li přímo ovlivněna, jedním z nejvýznamnějších synagolních architektů v celém Rakousko-Uhersku, Wilhelmem Stiassnym. Ihned v březnu 1880 se začalo stavět, stavba však musela být v roce 1881 přerušena a čtyři nosné sloupy, které měly nést centrální kopuli, musely být zcela strženy a jejich základy bylo nutno ještě prohloubit a zdokonalit. Radil při tom jiný známý architekt - Josef Mocker, který v té době právě dokončoval stavbu jiné reprezentativní stavby - Chrámu Sv. Víta. V červua 1882 bylo provedeno slavnostní letování báně stožáru organizované Spolkem za účasti vedení teplické ŽNO. Do báně byly uloženy dokumenty popisující stavbu, architekty a historii vzniku. Nová synagoga byla slavnostně zasvěcena 10. června téhož roku za účasti více než 2000 osob, a to nejen Židů, ale všech význačných osobností. Dobový teplický deník Tepltz-Schönauer Anzeiger uvádí:
"Spořádáný průvod členů obce, provázený i mnohými občany města, se za krásného počasí vydal na symbolickou cestu od staré synagogy v bývalém ghettu k nové synagoze. Slavnostnímu otevření přihlíželo přes 2000 občanů, následovalo samotné vysvěcení chrámu. Přítomno bylo mnoho významných hostí a delegací a ty, které se nemohly zúčastnit osobně, zaslaly alespoň blahopřejný telegram. K příležitosti vysvěcení nového chrámu byla vydána dokonce i pamětní medaile."

Zánik.
Teplická synagoga sloužila místní vzkvétající židovské komunitě až do předvečeru mnichovské zrady, která však nepřinesla zkázu jen této nádherné stavbě, ale především komunitě samotné. V noci ze 14. na 15. března 1939 byla při místních nepokojích synagoga zapálena a do rána zcela vyhořela. Krátce poté byly úředně nařízena demolice a odklizení trosek. Teplická synagoga bezesporu patřila k dominantám Teplic a svými proporcemi to byla jedna z nevýznačnějších synagogálních staveb v Evropě vůbec. Na jejím místě je dnes park, kde byl r. 1955 odhalen skromný památník, který byl na podzim roku 2008 poničen neznámými vandaly. Z více než 6 tisíc teplických Židů přežilo zvěrstva doby jen několik desítek osob.

(zdroj: wikipedia)
Út 7. leden 2014, 17:29:49 CET
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one