O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".

Moldavská horská dráha

Dubí nádraží.jpg
Moldavská horská dráha, někdy nazývaná též Krušnohorská železnice či Teplický Semmering je železniční trať spojující Most s Moldavou v Krušných horách. V jízdním řádu pro cestující je uváděna v tabulce 135.Jde o jednokolejnou železnici o délce 26,6 km kategorizovanou jako regionální dráha. Při převzetí funkce provozovatele Správou železniční dopravní cesty v roce 2008 byl ještě úsek Most - Louka u Litvínova úsekem celostátní dráhy.

Historie

Trať vybudovala společnost Pražsko-duchcovská dráha, hlavním cílem bylo umožnit export uhlí do sousedního Saska. První projekty na propojení Mostecké uhelné pánve se Saskem vznikly již v šedesátých letech devatenáctého století, finanční a technické obtíže však stavbu pozdržely. Úsek Most-Hrob byl otevřen 15. května 1877, úsek Hrob-Moldava v Krušných horách až 6. prosince 1884. Přeshraniční provoz do saského Freibergu započal 18. května 1885.

Před první světovou válkou sloužila trať především ke svému původnímu účelu, přepravě uhlí. V meziválečném období se dále rozvinula přeprava průmyslových výrobků, trať začali využívat i turisté. Za druhé světové války byla správa českého a saského úseku sjednocena, vlaky projížděly celou trať Most-Freiberg. 8. května 1945 těleso trati obsadily tankové oddíly Rudé armády. Přeshraniční provoz nebyl obnoven, význam horského úseku do Moldavy upadal. Výjimku tvořil rok 1952, kdy byl do stanice Moldava přepravován materiál pro výstavbu vodního díla Fláje. V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století byly z důvodu těžby uhlí některé úseky trati přeloženy.

Přestože jsou od roku 1989 pravidelně pořádány pochody po tělese zrušeného železničního hraničního přechodu Moldava-Holzhau, obnovení v současné době není příliš pravděpodobné.

V říjnu 2008 se česká strana, zastoupená náměstkem MD Kocourkem, dohodla s pověřeným saským náměstkem ministra průmyslu, že do poloviny listopadu bude sepsáno politické memorandum o vůli české i saské strany obnovit železniční spojení. Německá strana by investovala kolem 21 milionů eur na znovuvybudování chybějících 8 kilometrů trati, česká strana by do oprav na svém území investovala asi 350 milionů Kč. Českou pracovní skupinu sestavuje Petr Pípal (starosta Dubí a předseda dopravní komise Euroregionu Krušnohoří). V optimálním případě by trať mohla být obnovena asi do 4 let.Historie tratiE 1Most - Most nové nádraží St.1 (km 0 až 2.02, délka 2.02)06/1979 - Zahájení veškeré dopravy - ČSD/ČSD - 3000 Vss - S veškerou dopravou06/1979 - Změna trakční soustavy - ČSD/ČSD - 3000 Vss - S veškerou dopravou01.01.1993 - Změna vlastníka a provozovatele - ČD/ČD - 3000 Vss - S veškerou dopravou01.01.2003 - Změna vlastníka a provozovatele - SŽDC, s.o./ČD - 3000 Vss - S veškerou dopravou

E 2Třebušice - Most nové nádraží St.1 (km 0 až 4.15, délka 4.15)1980 - Zahájení nákladní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou- Změna trakční soustavy - ČSD/ČSD - 3000 Vss - Jen s nákladní dopravou01.01.1993 - Změna vlastníka a provozovatele - ČD/ČD - 3000 Vss - Jen s nákladní dopravou01.01.2003 - Změna vlastníka a provozovatele - SŽDC, s.o./ČD - 3000 Vss - Jen s nákladní dopravou

E 3Most nové nádraží St.1 - Most nové nádraží St.7 {objízdná kolej} (km 2.02 až 3.91, délka 1.88)1963 - Zahájení nákladní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou28.05.1964 - Zahájení osobní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou28.05.1964 - Změna trakční soustavy - ČSD/ČSD - 3000 Vss - S veškerou dopravou01.01.1993 - Změna vlastníka a provozovatele - ČD/ČD - 3000 Vss - S veškerou dopravou01.01.2003 - Změna vlastníka a provozovatele - SŽDC, s.o./ČD - 3000 Vss - S veškerou dopravou

E 4Most nové nádraží St.1 - Most nové nádraží St.7 (km 2.02 až 3.91, délka 1.88)15.05.1936 - Zahájení nákladní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou01.01.1993 - Změna vlastníka a provozovatele - ČD/ČD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou01.01.2003 - Změna vlastníka a provozovatele - SŽDC, s.o./ČD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou

E 5Most nové nádraží St.7 - Most Minerva (km 3.91 až 6.14, délka 2.23)01.06.1956 - Zahájení nákladní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou28.05.1964 - Zahájení osobní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou28.05.1964 - Změna trakční soustavy - ČSD/ČSD - 3000 Vss - S veškerou dopravou01.01.1993 - Změna vlastníka a provozovatele - ČD/ČD - 3000 Vss - S veškerou dopravou01.01.2003 - Změna vlastníka a provozovatele - SŽDC, s.o./ČD - 3000 Vss - S veškerou dopravou

E 6Most Minerva - Louka u Litvínova {přeložka} (km 6.14 až 11.89, délka 5.74)1963 - Zahájení nákladní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou28.05.1964 - Zahájení osobní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou28.05.1964 - Změna trakční soustavy - ČSD/ČSD - 3000 Vss - S veškerou dopravou01.01.1993 - Změna vlastníka a provozovatele - ČD/ČD - 3000 Vss - S veškerou dopravou01.01.2003 - Změna vlastníka a provozovatele - SŽDC, s.o./ČD - 3000 Vss - S veškerou dopravou

E 7Louka u Litvínova - Lom u Mostu zastávka (km 132.29 až 133.81, délka 1.51)24.11.1894 - Zahájení veškeré dopravy - KkStB/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou28.10.1918 - Změna vlastníka a provozovatele - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.1993 - Změna vlastníka a provozovatele - ČD/ČD - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.2003 - Změna vlastníka a provozovatele - SŽDC, s.o./ČD - Nezávislá - S veškerou dopravou

E 8Lom u Mostu zastávka - Osek město (km 133.81 až 138.01, délka 4.2)18.12.1876 - Zahájení veškeré dopravy - PDE/PDE - Nezávislá - S veškerou dopravou01.07.1884 - Změna provozovatele - PDE/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.1892 - Zestátnění - KkStB/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou28.10.1918 - Změna vlastníka a provozovatele - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.1993 - Změna vlastníka a provozovatele - ČD/ČD - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.2003 - Změna vlastníka a provozovatele - SŽDC, s.o./ČD - Nezávislá - S veškerou dopravou

E 9Osek město - Hrob (km 138.01 až 142.8, délka 4.78)15.05.1877 - Zahájení veškeré dopravy - PDE/PDE - Nezávislá - S veškerou dopravou01.07.1884 - Změna provozovatele - PDE/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.1892 - Zestátnění - KkStB/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou28.10.1918 - Změna vlastníka a provozovatele - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.1993 - Změna vlastníka a provozovatele - ČD/ČD - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.2003 - Změna vlastníka a provozovatele - SŽDC, s.o./ČD - Nezávislá - S veškerou dopravou

E 10Hrob - Moldava v Krušných Horách (km 142.8 až 157.77, délka 14.97)06.12.1884 - Zahájení nákladní dopravy - PDE/KkStB - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou18.05.1885 - Zahájení osobní dopravy - PDE/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.1892 - Zestátnění - KkStB/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou28.10.1918 - Změna vlastníka a provozovatele - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.1993 - Změna vlastníka a provozovatele - ČD/ČD - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.2003 - Změna vlastníka a provozovatele - SŽDC, s.o./ČD - Nezávislá - S veškerou dopravou

P 1Most staré nádraží - Kopisty (mimo) (km 124.31 až 125.5, délka ~1.2)18.12.1876 - Zahájení veškeré dopravy - PDE/PDE - Nezávislá - S veškerou dopravou01.07.1884 - Změna provozovatele - PDE/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.1892 - Zestátnění - KkStB/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou28.10.1918 - Změna vlastníka a provozovatele - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou1940 - Zastavení osobní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou23.05.1954 - Zrušení a přeložení tratě - / - Nezávislá - Zrušená, nahrazená přeložkou

P 2.1Kopisty (mimo) - Lipětín (mimo) (km 125.5 až 128.1, délka ~2.6)18.12.1876 - Zahájení veškeré dopravy - PDE/PDE - Nezávislá - S veškerou dopravou01.07.1884 - Změna provozovatele - PDE/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou1892 - Zrušení a přeložení tratě - / - Nezávislá - Zrušená, nahrazená přeložkou

P 2.2Kopisty (mimo) - Lipětín (mimo) {přeložka} (km 125.5 až 128.1, délka ~2.6)1892 - Zahájení veškeré dopravy - KkStB/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou28.10.1918 - Změna vlastníka a provozovatele - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou23.05.1954 - Zrušení a přeložení tratě - / - Nezávislá - Zrušená, nahrazená přeložkou

P 3Lipětín (mimo) - Louka u Litvínova (mimo) (km 128.1 až 131.1, délka ~3)18.12.1876 - Zahájení veškeré dopravy - PDE/PDE - Nezávislá - S veškerou dopravou01.07.1884 - Změna provozovatele - PDE/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.1892 - Zestátnění - KkStB/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou28.10.1918 - Změna vlastníka a provozovatele - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou23.05.1954 - Zrušení a přeložení tratě - / - Nezávislá - Zrušená, nahrazená přeložkou

P 4Louka u Litvínova (mimo) - Louka u Litvínova {přeložka} (km 131.1 až 132.29, délka ~1.19)24.11.1894 - Zahájení veškeré dopravy - KkStB/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou28.10.1918 - Změna vlastníka a provozovatele - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou23.05.1954 - Zrušení a přeložení tratě - / - Nezávislá - Zrušená, nahrazená přeložkou

P 5Louka u Litvínova (mimo) - Lom u Mostu zastávka (km 131.1 až 133.81, délka ~2.71)18.12.1876 - Zahájení veškeré dopravy - PDE/PDE - Nezávislá - S veškerou dopravou01.07.1884 - Změna provozovatele - PDE/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.1892 - Zestátnění - KkStB/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou24.11.1894 - Zrušení a přeložení tratě - / - Nezávislá - Zrušená, nahrazená přeložkou

P 6Most Minerva - Louka u Litvínova (km 6.14 až 11.89, délka ~4.2)01.06.1956 - Zahájení nákladní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou1963 - Zrušení a přeložení tratě - / - Nezávislá - Zrušená, nahrazená přeložkou

P 7Most staré nádraží - Most nové nádraží (mimo) (km 0 až 0, délka ~1.2)06/1943 - Zahájení nákladní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou1968 - Zrušení a přeložení tratě - / - Nezávislá - Zrušená, nahrazená přeložkou

X 1Most hl. n. - Odbočka "výhybka A" (km 125.19 až 125.12, délka ~0.8)31.05.1936 - Zahájení nákladní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou1940 - Zahájení osobní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou23.05.1954 - Zrušení tratě - / - Nezávislá - Zrušená

X 2Most hl. n. - Most nové nádraží St.1 (km 0 až 2.03, délka 2.03)31.05.1936 - Zahájení nákladní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou1963 - Zahájení osobní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou1964 - Zastavení osobní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou1979 - Zrušení tratě - / - Nezávislá - Zrušená

X 3Most staré nádraží - Most nové nádraží (mimo) {přeložka} (km 0 až 0, délka ~1.4)1968 - Zahájení nákladní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou1978 - Zrušení tratě - / - Nezávislá - Zrušená

X 4Most nové nádraží (mimo) - Most nové nádraží St.1 (km 0 až 0, délka ~0.98)06/1943 - Zahájení nákladní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou1978 - Zrušení tratě - / - Nezávislá - Zrušená

X 5Most nové nádraží (mimo) - Most hlavní nádraží {jižní zhlaví} (km 0 až 0, délka ~0.3)1968 - Zahájení nákladní dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - Jen s nákladní dopravou1978 - Zrušení tratě - / - Nezávislá - Zrušená

X 6Odbočka Široký Vrch - Most nové nádraží St.1 (km 0 až 0, délka ~1.33)08/1944 - Zahájení veškeré dopravy - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou1979 - Zrušení tratě - / - Nezávislá - Zrušená

X 7Moldava v Krušných Horách - Moldava v Kr. Horách st. hr. (- Holzhau DB) (km 157.77 až 158.1, délka ~0.32)18.05.1885 - Zahájení veškeré dopravy - PDE/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou01.01.1892 - Zestátnění - KkStB/KkStB - Nezávislá - S veškerou dopravou28.10.1918 - Změna vlastníka a provozovatele - ČSD/ČSD - Nezávislá - S veškerou dopravou07.05.1945 - Zrušení tratě - / - Nezávislá - Zrušená

Enc. wikipedia
Historie železničních tratí © Pavel Sekera
Pá 28. únor 2014, 16:25:58 CET
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one