O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".

městská čtvrť Řetenice

První písemné podklady o existenci vsi Řetenice pocházejí z roku 1281. Každopádně se však jednalo ještě o mnohem starší obec, ležící nedaleko od Teplic západním směrem. Alespoň podle pověsti už Řetenice existovaly v osmém století, kdy měl dokonce sídlit zeman a rytíř Kolostuj, jehož prasátka roku 762 objevila teplické léčivé prameny. V dobách středověku zčásti ves patřila k teplickému panství, zbytek potom dalším držitelům. V 16. a 17. století však Řetenice zcela přešly pod teplické dominium.

V Řetenicích (německy Settenz) se tradičně pálilo vápno a v četných cihelnách se vyráběly cihly. V 18. století se dokonce v okolí Řetenic datuje i první těžba hnědého uhlí. Z původně zemědělské obce se tak stále více stávalo i významné průmyslové centrum. Kromě Mühligovy sklárny tady pracovala ještě Teplická strojírna, Dudkova továrna na výrobu zinkového plechu a barev i pozdější cementárna.
Dělníci z těchto továren také tvořili převážnou část obyvatel Řetenic.

V souvislosti s bájným objevením teplých léčivých pramenů roku 762 prasátky zemana a rytíře Kolostuje se připomíná i jeho údajné sídlo na návsi v Řetenicích, přestože přesné místo se zde nepodařilo blíže určit. Podle dávných odkazů to mohlo být buď na vyvýšeném pahorku návsi, kde dnes stojí škola středního odborného učiliště AGC nebo v místech dnešní restaurace U Pramene, na jejíž budově je pamětní nápis i s vyobrazením rytíře Kolostuje: "Já to byl, kdo Teplice proslavil." Původní nápis byl sice vyveden v jazyce německém, až teprve mnohem později se tady objevil nápis v češtině. Každopádně se tedy můžeme domnívat, že v Řetenicích žili lidé již v osmém století, třebaže první písemná zmínka o vesnici Řetenice pochází až z roku 1281. Bývalou návsí je dnes Rooseveltovo náměstí, kterému dominuje restaurace U Pramene, bývalá základní škola a panelové domy z šedesátých let 20. století.

Celkový pohled na Řetenice byl pořízen kolem roku 1905 směrem od železniční tratě z Řetenic do Lovosic, kde se dříve rozprostírala pole a také zahradnictví. Ze staré pohlednice je patrné původně zemědělské jádro vsi se statky, dvory a domy. V roce 1905 došlo na nejvyšším místě řetenické návsi, nad tehdejším sadem, k postavení obecní školy, vlevo od ní je na snímku patrný rozložitý Borsdorfův statek. Ještě počátkem šedesátých let tady hospodařilo Jednotné zemědělské družstvo, třebaže obec patřila už převážně k průmyslovým. V popředí spatříme jednotlivé činžovní domy, dnes už ovšem také neexistující, ve kterých bydleli převážně čeští dělníci. Této části Řetenic se proto tehdy říkávalo "česká čtvrť". Za ní se táhne pás domů bývalé Kudlichovy - dnešní Libušiny ulice. Volné prostory bývalých polí byly v průběhu šedesátých let 20. století zastavěny panelovými domy řetenického sídliště.

(iTeplice.cz)
98 - r.1905.jpg
Čt 5. březen 2015, 14:47:15 CET
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one