O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".

Vzácný dům na Zeleném rynku

Zelený rynek1.jpg
Na západní straně Zelené ulice, hned pod dnešním gymnáziem, stával jeden z nejzajímavějších domů vůbec, s řadovým číslem 44. Podle vstupního portálu se dvěma okny nad ním patřil sice už k období klasicismu třicátých let 19. století, ale byl ještě poznamenán nepřehlédnutelnými prvky baroka. V porovnání s ostatními domy tehdejších Teplic šlo o vzácnou výjimku. Po stranách portálu, ukončeného stlačeným obloukem a rozeklaným štítem s vázou ve středu, měl totiž i plastickou figurální výzdobu. Zde se nacházely dvě sochy stojící na pilastrech, které přidržovaly štíty se znaky. Nad portálem byla patrná ještě dvě okna se stříškovitě lomenými římsami a část jonizujícího pilastrového řádu, sestaveného ze dvou nad sebou stojících hustě kanelovaných pilastrů. Tato stavba zanikla po druhé světové válce, ještě mnohem dříve, než ostatní zástavba v okolí.
Út 13. leden 2015, 14:48:54 CET
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one