O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".

Mořicův dvůr (Moritz hof)

Moritz hof - předchůdce gynázia.jpg
Pojmenování malého náměstíčka Zelený rynek vznikl podle toho, že se v těchto místech, kde se setkávala Zelená ulice s Lesnickou, dnes známou pod názvem Čs. dobrovolců, odedávna konaly velké trhy, na nichž se obvykle prodávala především zelenina, a tak tomu bylo nejen v dobách rakousko-uherské monarchie a za první republiky, ale dokonce ještě i v padesátých letech 20. století.

V nejvýše položené dominantní části Zeleného rynku stávala původně panská myslivna, podle níž také dřívější ulice, procházející směrem k Alejní, nesla název Lesnická. S koncem 18. století však panská myslivna zanikla a na jejím místě, v roce 1801, došlo k výstavbě barokního Mořicova dvoru (Moritzhof). Tento pozdně barokní dům nechala postavit choť knížete Jana Nepomuka Clary - Aldringena - Kristina. V něm potom bydleli většinou dobře situovaní lidé a vyšší úředníci ze správy knížecího panství. V období napoleonských válek se před 200 lety stal, tak jako i mnohé další okolní domy, lazaretem pro ruské vojáky, raněné v bitvě u Chlumce. Na přelomu 19. a 20. století se v Mořicově dvoře nacházely úřadovny okresního hejtmanství. Proto se také na jeho průčelí skvěl rakousko-uherský znak s dvouhlavým orlem.

Mořicův dvůr vydržel stát celé 19. století a krátce i v prvních letech 20. století. K jeho zboření došlo roku 1902. Na jeho místě se potom začalo se stavbou mnohem větší budovy někdejšího reálného gymnázia, v níž se začalo poprvé vyučovat roku 1904. Fotografie z konce 19. století zachytila někdejší Mořicův dvůr i se zdí kolem přilehlé zahrady na rozhraní Zeleného rynku a Lesnické ulice.

iteplice.cz/stare-teplice.html
So 14. červen 2014, 16:50:29 CEST
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one