O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".
Stará budova školy Dobrovolců1.jpg
Po roce 1860 přišly do Teplic milosrdné sestry Karla Boromejského, jejichž řád byl zaměřen na charitativní péči a výchovu mládeže. Netrvalo dlouho a roku 1865 zde milosrdné sestry, jimž se běžně říkalo "boromejky", založily vedle bývalé jízdárny v Alejní ulici soukromou klášterní školu s penzionátem. Kromě toho zde otevřely též dětskou opatrovnu, kde se za téměř symbolicky nízký poplatek celodenně staraly o malé děti.

Zdejší škola, původně určená pro první až pátý ročník, získala od roku 1895 dokonce právo veřejnosti, což ji opravňovalo získávat i podporu z rozpočtu města. Mezi chovankami byly umístěny dívky z celých Čech. V penzionátu měly své zaopatření a kromě běžné výuky se rovněž zdokonalovaly ve hře na různé hudební nástroje i ve zpěvu, učily se cizím jazykům i vedení domácnosti. Je třeba zdůraznit, že se nejednalo o nějaký středověký zastaralý typ klášterní školy, neboť penzionát byl veden velmi moderně a chovanky se v něm zřejmě nenudily.

Výuka a výchova v klášterní škole byly vedeny vysoce vzdělanými členkami řádu boromejek. Denní řád určoval pravidelný rytmus dne tak, aby se dostalo jak času na školu, tak také na učení i zábavu. Dívkám tak bylo dovoleno učit se třeba na verandě, ale k dispozici měly třeba i klášterní zahradu. Zdejší herna se rovněž několikrát do roka měnila na kulturní a divadelní sál. Při hudebně-recitačních večírcích, dokonce přístupných i veřejnosti, dívky zpravidla předváděly vše, co se naučily při hodinách hudební výchovy. Často též recitovaly francouzské nebo anglické verše, ale také si troufly na menší formy divadla nastudováním nejrůznějších zpěvoher a zábavných pásem.

V interiéru klášterní školy se nacházely zajímavé nástěnné malby exotické architektury, takže bylo na co se dívat. Za pozornost stála rovněž vlevo vedle budovy kláštera prostá kaple, v níž se zachovala jedinečná nástěnná výzdoba. Budova někdejší klášterní školy a penzionátu v Alejní ulici stojí dodnes a třebaže už dávno nemá nic společného s bývalým řádem milosrdných sester, slouží pedagogickým účelům zdejšího gymnázia i v současnosti.

iteplice.cz/stare-teplice.html
Út 20. říjen 2015, 02:40:21 CEST
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one