O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".

ulice U masných krámů

U masných krámů, k článku.jpg
V někdejším starém centru Teplic, na nároží Dlouhé a pozdější ulice U Masných krámů, si tepličtí měšťané v roce 1545 postavili vlastní obecní pivovar. Pivo se zde vařilo světlé i černé, přičemž na uchování svého práva město horlivě dbalo a nešetřilo žádných vydání, neboť výnos z pivovaru byl velký. O pořadí, v jakém vařil sládek pivo pro jednotlivé měšťany přitom rozhodoval los.
Ochrana práva várečného stála měšťany mnoho peněz i námahy. Když pak Václav Berounský s Pavlem Vojtíškem odjeli do Prahy, museli zaplatit vlivným úředníkům vysoké poplatky i úplatky v penězích a právě tak i v naturáliích. Od 16. století byl v provozu rovněž trnovanský pivovar, který majitel Teplic, Trnovan i dalších vsí Radslav Vchynský nechal rozšířit a zracionalizovat natolik, že stačil uspokojovat potřebu pivního moku Teplic i celého okolí. Dostal se tak do velkého sporu s teplickými měšťany, kteří hájili své várečné právo. V celém sporu tehdy zvítězila vlivnější a mocnější vrchnost, která v roce 1582 dala měšťanský pivovar uzavřít a přeměnila jej v masné krámy, které pak pronajímala řezníkům, pekařům a dalším drobným kupcům a řemeslníkům.
Podle masných krámů získala pak své označení i ulice, která spojovala Dlouhou ulici se Zelenou. Masné krámy pak tvořily součást starých vnitřních Teplic více než 400 let.

Na kresbě z počátku 19. století spatříme, jak masné krámy vyhlížely. Jednalo se o jednoposchoďovou budovu, v jejímž přízemí se s masem obchodovalo. Před vstupem do krámů visela na zdi půlená prasata, aby si každý všiml, co se tady prodává. Budova byla zbořena v roce 1890, ale název ulice přežil až do úplné likvidace této staré čtvrti v sedmdesátých letech 20. století. V místech bývalého pivovaru a masných krámů byl v roce 1898 vystavěn impozantní dům čp. 152/2 s hotelem a kavárnou Centrál, která se stala oblíbeným zábavným podnikem Tepličanů. Ani tento dům však už v této lokalitě nenajdete, neboť zanikl společně se starou okolní zástavbou v sedmdesátých letech 20. století.

iteplice.cz/stare-teplice.html
Út 20. říjen 2015, 02:36:23 CEST
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one