O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".

Stará zástavba mezi Alejní a Dlouhou ulicí

Ke starému centru Teplic patřila oblast mezi Alejní, Zelenou a Dlouhou ulicí. Mezi těmito téměř rovnoběžnými ulicemi vznikala zástavba po požáru Teplic a po odstranění původních středověkých bran hned od počátku 19. století.

Tehdy se zde začalo ve zcela jiných tradicích utvářet město s jedno až třípatrovými stavbami prostých, ale uměřených tvarů, se střešními hřebeny souběžnými s ulicemi, které doplnily nebo zcela nahradily starší stávající domy. Na tehdejší dobu se tak Teplice mohly pochlubit skutečně nejen moderní výstavbou, ale rovněž dlážděnými ulicemi, olejovými lucernami pro chodce i první policií k zajištění pořádku a bezpečnosti.
V Alejní ulici, která se táhla v linii části bývalých městských hradeb, jste mohli spatřit spíše domy strohých geometrických forem, ve kterých se usazovali hlavně řemeslníci a živnostníci, drožkáři i výrobci lihovin. Přibližně uprostřed Alejní ulice odbočovala krátká ulička směrem do centra. Jmenovala se Zahradní a došlo se po ní do vedlejší souběžné Zelené ulice.
V Zelené ulici se nacházelo několik hostinců a koloniálních obchodů, pekařství, opravna a ladění klavírů i další služby. Ve dvorních traktech pak měli své dílny drobní řemeslníci. Rušno tu bývalo zejména při týdenních trzích, kdy trhovci obsadili prakticky celou ulici. Zelenou ulici s rovněž rovnoběžnou Dlouhou pak spojovala ulice U masných krámů, ve které se původně nacházeli řezníci. Tou se došlo do Dlouhé ulice v prostorách, kde stával na rohu hotel Centrál. Dlouhá ulice patřila k ještě rušnějším, výstavnějším a okázalejším, než ulice Zelená. Zde stálo po každé straně 21 domů, v nichž se nacházelo množství obchodů, hotelů, restaurací i dalších zařízení pro chod života rušného lázeňského města. Zatímco Zelenou ulicí nebyla nikdy vedena městská doprava, Dlouhá ulice patřila k dopravním tepnám, neboť tudy projížděly nejen četné kočáry, dostavníky a poštovní korby, ale po dobu šedesáti let od roku 1896 do roku 1956 také tramvaje.
V dobách po druhé světové válce se domům ve jmenované oblasti dostávalo stále méně péče, a tak všechny ulice začaly stále více chátrat. Lepší než nákladné opravy se tehdy jevilo raději postupné odbourávání některých domů, až bylo rozhodnuto o úplném zániku celé staré zástavby. Od druhé poloviny padesátých let se začala také stále více přesouvat dopravní obslužnost z Dlouhé do Alejní ulice a celá zastavěná oblast postupně dožívala. Zelená ulice padla za oběť přestavbě centra Teplic ještě dříve než ulice Dlouhá, a to již po roce 1965. Do poloviny sedmdesátých let však zmizela jak celá Zelená, tak i značná část Dlouhé ulice. V místech rozvalin a staré suti tak vznikala velká vybouraná oblast, která se vzápětí stala jedním velkým staveništěm.
Za posledních třicet let prošla oblast mezi Alejní, Zelenou a Dlouhou ulicí radikálními proměnami a vznikala tady fádní panelová výstavba, která by se možná hodila někam na okraj města, ale rozhodně ne do blízkosti lázeňské zóny.
Obrázek malíře Karla Kupky zachycuje ještě domy v Zelené ulici v době těsně po druhé světové válce.Jejich zbouráním pak Teplice ztratily kus své nenapodobitelné a svérázné tváře starého města.

(zdroj: iTeplice.cz)
Zahradní ul.

Zahradní ul.

poloha
Zahradní ul.

Zahradní ul.

Spojovací mezi Alejní a Zelenou ulicí, jak ji zachytil malíř Kupka v r. 1946
Ne 18. říjen 2015, 23:59:02 CEST
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one