O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".
boromejky.jpg
Nenápadnou budovu na jižním konci Alejní třídy, dnes v těsném sousedství se supermarketem, nechal roku 1865 postavit řád Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Klášter sloužil především jako dívčí internátní penzionát, kde, jak praví kronika, „dívky byly vychovávány v duchu vpravdě křesťanském a zároveň vyučovány a vedeny tak, aby byly schopné vyhovovat požadavkům své doby. I kongregace sama se snažila vyhovovat požadavkům doby. Zařizovala vedle penzionátů opatrovny – jesle a školky – aby rodičům bylo možno vydělávat pro děti svým zaměstnáním chléb.“
Ačkoli budova byla dokončena již roku 1866, sestry i s chovankami začaly klášter obývat až o dva roky později. Teprve mnohem později, 14. července 1886, byl vysvěcen kostelík, který byl při přestavbě spojen s klášterem. Klášterní kronika říká, že „Kostelík byl vymalován benediktinskými mistry, kteří holým dříve stěnám dodávali až čarovný vzhled.“ Tito nadaní benediktini pocházeli z kláštera Na Slovanech v Praze, zvaného též Emauzy. Většina z nich ale nebyla české národnosti. Pražský klášter totiž v 80. letech 19. století sloužil jako azyl komunitě benediktinů z německého Beuronu. V Německu v té době rozpoutal kancléř Bismarck tzv. Kulturkampf (Kulturní boj) – snahu o potlačení vlivu katolíků. Tím se do Čech – a také do Teplic – dostalo tzv. beuronské umění, pozoruhodný pokus o reformu sakrální výtvarné tvorby.
Výzdobu teplické klášterní kaple vedl jeden z trojice zakladatelů beuronské umělecké školy, Švýcar Fridolin Steiner. Práce byly dokončeny roku 1890. Kaple se tak vedle kostela sv. Gabriela v Praze na Smíchově řadí mezi nejstarší plně dochované památky beuronského stylu na českém území. Při průzkumu v roce 2008 bylo zjištěno, že výmalba kaple byla částečně pozměněna mladší generací beuronských tvůrců. Práce roku 1931 vedl mnich Antonín Vrbík.
V roce 1930 nechaly sestry na vlastní náklady zbudovat školu, která je dnes (stejně jako klášter) součástí areálu gymnázia. Po vyhnání sester v padesátých letech kaple sloužila jako sklad nebo dílny. O její záchranu dnes usiluje občanské sdružení Pro arte beuronensis – Společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice. O možnosti prohlídek je možné se informovat na vývěsce vedle vchodu.

Zdroj: audioteplice.cz
Ne 18. říjen 2015, 23:43:19 CEST
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one