O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".
K článku.jpg
Zámecké náměstí v Teplicích představuje nejstarší a památkově rovněž nejzachovalejší urbanistický celek na území Teplic. A třebaže většina současných obytných domů, kromě objektů zámku, kostelů a fary, pochází z první poloviny 19. století, dá se říci, že vznikly na původním půdyrysu, který se tu utvářel již od dob středověku.

Na rohu Dlouhé ulice a Zámeckého náměstí stával kdysi dům zvaný Morava (na snímku zcela vlevo), k jehož zbourání došlo roku 1904. Na jeho místě pak vznikl nový honosný dům, který se s malými změnami dochoval dodnes. Původní starý dům patřil k prastaré stavbě, mající svůj základ už ve středověku. Jednalo se též o jednu z vůbec prvních kamenných staveb po zámku, která byla též obestřena legendami o tajné alchymistické dílně.Rohový dům zaujal po stránce stavební též tím, že měl tzv. volné schodiště venku před budovou. Zůstával vždy v držení panské správy a v 16. století sloužil k ubytování saských kurfiřtů při jejich léčebných pobytech v Teplicích.

Vedle rohového domu na severní straně Zámeckého náměstí stával dříve jednopatrový dům U zlatého srdce, který byl ve dvacátých letech 19. století odstraněn a na jeho místě vznikl roku 1824 třípatrový pětiosý dům. Hned vedle něho naleznete další třípatrový dům zvaný Zlatý kříž, který stojí na místě, kde se do roku 1809 vyučovalo v nejstarší teplické škole. Jeho tehdejší majitel spojil tuto parcelu se svým vedlejším domem a roku 1809 nechal vybudovat stavbu v empírovém slohu. Zde pak probíhala jednání korunovaných spojeneckých hlav před rozhodující bitvou s Napoleonem u Lipska.

Další dva domy vpravo od Zlatého kříže pocházejí z novějšího data výstavby, které nahradily původní staré domy. Památná je až další stavba pozdně barokního děkanství, která vznikla na dávných základech roku 1774.

Děkanský kostel Jana Křtitele, který uzavírá východní část Zámeckého náměstí, pochází v nynější podobě ze začátku 18. století. Další, dnes pravoslavný kostel, připojený k zámecké budově, představoval původně zámeckou kapli. Oba kostely patří k významným pomátkovým dominantám společně se sloupem Nejsvětější trojice v popředí, který vznikl roku 1718 jako poděkování za odvrácení morové nákazy od Teplic a také na paměť smíření čtyř bratří z rodu Clary-Aldringenů. Jedná se o jedno z nejcennějších děl slavného barokního sochaře Matyáše Brauna. Co se zámku vpravo týče, jeho předchůdcem býval někdejší teplický klášter, který později nahradila tvrz. Z ní teprve postupně začal vznikat tzv. Nový zámek. Přestavba začala v 16. století za Volfa z Vřesovic a za vlády Vchynských během let 1580 až1634 byl dosud nedokončený trakt přestavěn v renesančním stylu a doplněn arkádami. Po stavebních úpravách na přelomu 18. a 19. století bylo přízemí zámku zesíleno a mezi arkády v patrech byly vloženy pilastry. Náš snímek pochází z konce 19. století.

iteplice.cz/stare-teplice.html
Ne 18. říjen 2015, 14:25:20 CEST
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one