O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".
1775

1775

Původní stará radnice, která stála uprostřed náměstí a zanikla při požáru města r. 1793
Současná

Současná

stará a nová budova, které jsou vnitřně propojené
První teplická radnice pocházela z roku 1545. Stála přibližně uprostřed Velkého rynku, pozdějšího Tržního, dnes náměstí Svobody. Tvořil ji dům s renesančními štíty a věží s hodinami. V pozdější době k této radnici přistavěli ještě druhou budovu, které se pak říkalo "Hospoda napříč" (Querschenke).

V dávných dobách stával v čele úřadu města panský rychtář, o němž se dochovaly zprávy již z roku 1370. Roku 1501 stálo v čele města 12 radních a 6 obecních starších, přičemž páni radní se střídali pravidelně každý měsíc v úřadě purkmistra. Můžeme tedy konstatovat, že oproti současnosti se tehdy jednalo o mnohem demokratičtější správu nad městem.

První teplická radnice představovala jednu z mála kamenných budov ve městě. Údajně nebyla svojí výzdobou nijak výjimečná, známo však je, že ve velké radní jizbě stála velká zelená kachlová kamna, která vytápěla sál nejen při městských zasedáních, ale také při častých hodokvasech i tanečních radovánkách. Když pak město navštívily nějaké význačné osobnosti, konaly se v této radnici uvítací hostiny. Vítáni přitom nebyli jen šlechtici a představitelé jiných měst, ale také významní návštěvníci teplických lázní.

Počínaje rokem 1784 zůstali na radnici jen 4 purkmistři, kteří se střídali čtvrtletně a 4 radní. Od roku 1790 pak už zbyl pouze jeden volený starosta, kterému pomáhal zastupovat zájmy města jeden radní, městský písař, obecní úředníci a sluhové.

Roku 1793 vypukl v Teplicích velký požár, kterému padlo za oběť na 155 domů ve městě a 11 stodol na předměstí. Tato zajisté pohroma pro zdejší obyvatele i pro lázeňství pak při odstraňování následků škod jen urychlila přestavbu někdejších starých Teplic z převážně dřevěných a hrázděných stavení na město se zděnou jednotnou klasicistní podobou, kterou podporoval tehdejší majitel Teplic - šlechtic Jan Nepomuk Clary-Aldringen. V následujících desetiletích tak lázeňské město získalo slohově jednotnou klasicistní podobu, nový racionální půdorys a tím rovněž rychlé postupy mezi přední lázeňská města nejen v Čechách, ale prakticky v celé Evropě.

Třináct let po požáru - v roce 1806, došlo k výstavbě nové empírové radniční budovy a zároveň také ke zboření staré radnice uprostřed náměstí, třebaže právě ta nebyla požárem nijak zvlášť poškozena. Nová radnice však byla situována do horní části náměstí, kde ji vybudovali poměrně rychlým tempem na severní, poněkud vyvýšené straně někdejšího Tržního náměstí.

Novou radnici postavili tehdy jako dvoupatrovou, symetricky řešenou sedmiosou budovu s klenutým průjezdem, situovaným ve středu tříosého rizalitu, jehož přízemek je členěn pásovou visáží a obě patra prostoupena pilastrovým řádem toskánského typu. Ten je ukončen velkým trojúhelníkovým frontónem rámovaným výraznou římsou, v jehož středu se nachází plastický znak města Teplic - hlava svatého Jana Křtitele na kruhové míse. Za frontónem pak ze střechy vyrůstá hranolová hodinová věž.

Tuto budovu však muselo město po necelém půlstoletí roku 1850 přenechat státní politické správě a okresnímu soudu, přičemž pro své úřadovny si muselo pronajmout místnosti jinde. Později ale obec zakoupila dům Zlatý hrozen a na jeho místě v roce 1865 architekt Adolf Sigmund postavil obecní dům, v němž sídlila rovněž spořitelna. Přestavbou této budovy a také sousedního domu Zlatý anděl roku 1886 tak vznikla nová neorenesanční část radnice s postavou herolda ve štítě. Nachází se vpravo od starší části radniční budovy a je s ní také uvnitř propojena v jeden funkční celek.

iteplice.cz/stare-teplice.html
Ne 18. říjen 2015, 15:00:35 CEST
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one