O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".

Hotel U pruského krále (dnešní okresní správa pošt)

Hotel U pruského krále
Hotel U pruského krále
Několik pozoruhodných hotelů pro lázeňské hosty i pro četné návštěvníky proslulého lázeňského, kulturního a mondénního střediska vzniklo v Teplicích ve dvacátých a třicátých letech devatenáctého století. Roku 1823 došlo k postavení hotelu zvaného "Německý dům" (později se jednalo o Sadové lázně), který patřil hraběti Ledebourovi a v témže roce se realizovala stavba hotelu "U pruského krále". Ten se ocitl na bývalém Mlýnském, dnešním Laubeho náměstí, naproti hornímu mlýnu a domu "U zelené žáby", které byly po letech zbořeny a na jejichž místě později vznikly Císařské lázně.

Jak je patrné z kresby, která pochází z dvacátých let 19. století, měl hotel "U pruského krále" původně v přízemí vjezd pod balkónem podepřeným představenými kanelovanými sloupy. Budova se stala pozoruhodná též tím, že v ní roku 1834 bydlel německý hudební skladatel Richard Wagner při svém pobytu v Teplicích a roku 1841 rovněž královský místodržící - arcivévoda Štěpán, při jehož dalším pobytu roku 1844 bylo právě podle něho přilehlé náměstí přejmenováno z Mlýnského na Štěpánské.

Z budovy někdejšího proslaveného hotelu se od roku 1896 stal hlavní poštovní úřad a budova pak ještě dalších téměř sto let sloužila poštovním účelům. Dnes je v této budově, která prošla v roce 1994 rozsáhlou opravou, umístěna Okresní správa pošt Teplice. Pro zajímavost uvádím, že roku 1900 byla k této poště zavedena tramvaj a rovněž zřízena odstavná kolej pro poštovní zásilky, jejichž přeprava tehdejšími tramvajemi patřila k velmi intenzivním.

Koho by z veřejnosti v současnosti napadlo, že zde kdysi v bývalých hostinských a hotelových místnostech pobývala řada lázeňských hostí, mnohdy i celosvětového významu. Dům v dnešní podobě doznává oproti původní stavbě z roku 1823 některé změny. Například došlo k pozměnění přízemí se zvětšenými okny v hlavním průčelí a také ke změnám ve střešní části. Jak lze také usoudit ze srovnání se starým vyobrazením, byl dříve vyzdoben i ornamentálním štukovým dekorem na způsob dnes již neexistujícího domu "U zlatého kola" na Lázeňském náměstí nebo přestavěného hotelu "Prince de Ligne" na Zámeckém náměstí.

iteplice.cz/stare-teplice.html
Ne 18. říjen 2015, 16:51:14 CEST
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one