O tom to je...

O tom to je...

Zámecké náměstí

Zámecké náměstí

Teplice celkově

Teplice celkově

konec 17. století, před velkým požárem města
Tržní náměstí

Tržní náměstí

při vzniku ČSR
Šanov r. 1806

Šanov r. 1806

Tempel

Tempel

Židovská synogoga v r. 1900
Vítejte na stránkách, věnovaných starým fotografiím, historii a zašlé slávě Teplic.
Dříve proslulého města, známé po celé Evropě pod přezdívkou "Malá Paříž", nebo také "Salon Evropy".
1937

1937

Benešovo náměstí se postupem času vyvinulo z volného prostoru za městem až do dnešního nejrušnějšího komunikačního uzlu města. Na jeho západní straně stojí budova obecné školy, postavené v l. 1860-62, která také dala náměstí jeho první pojmenování – Školní náměstí. Východní část tvoří zadní část hotelu dříve zvaného Korunní princ Rudolf, Dittrich či Thermia. Vedle typicky městské zástavby zde našly prostory další četné hotely, restaurace, obchody a provozy. Dnes je náměstí pojmenováno na počest 2. československého prezidenta E. Beneše.

(zdroj: www.teplice.cz)

V prostorách dnešního Benešova náměstí, které se nacházely už mimo původní hradbami obehnané městské jádro, se od roku 1842 konaly pravidelné dobytčí trhy. Tato plocha byla do té doby zcela volná a tudíž snadno pro trhy upravená. Z těchto důvodů dostalo proto místo podle svého účelu pojmenování Dobytčí nebo též Koňský trh.

První budova, kterou zde postavili, byl hospitál, založený též roku 1842 z nadace pruských princů Karla a Alberta v upomínku na jejich otce – pruského krále Bedřicha Viléma III., jenž proslul v protinapoleonské koalici tří monarchů, a který po porážce Napoleona Bonaparte patřil k častým návštěvníkům, obdivovatelům a mecenášům lázeňských Teplic. Tento dům stával na severní straně náměstí, kde k němu postupně přibývaly další budovy. Měšťanské domy na jižní straně náměstí vznikly v linii někdejší severní strany městských hradeb směrem od Kapelní ulice ke Krupské bráně.

Původně se jednalo o jedno až dvouposchoďové domy a teprve až v průběhu 20. století docházelo k nástavbě dalších pater i přestavbě na mnohem vznosnější budovy. Po stavbě rozlehlé školní budovy na západní straně náměstí v letech 1854 až 1857 se zdejší prostory uzavřely ze všech stran a od roku 1860 získaly pojmenování Školní náměstí. Někdejší centrum Teplic, ležící do konce 18. století v oblasti ohraničené městskými hradbami, se tak rozrostlo až sem. Dávná cesta, která tudy vedla od Prahy do Drážďan, se tak stala významnou silnicí, která postupem doby patřila ke stále živějším a rušnějším. Od roku 1895 sem od hlavního nádraží Meissnerovou, dnes ulicí 28. října, začaly přijíždět první tramvaje, jejichž provoz se postupně rozšířil směrem na Tržní, nyní náměstí Svobody a od roku 1900 také k divadlu a Císařským lázním. Poslední tramvaj tudy projela v roce 1956 a první trolejbus roku 1952, takže po dobu čtyř let se na náměstí trolejbusy s tramvajemi křižovaly.
Ještě v šedesátých letech 20. století procházela náměstím mezinárodní silniční komunikace E 15, předchůdkyně dnešní E 55 z Prahy na Drážďany. Teprve po vybudování silničního obchvatu a převedení mezinárodní dopravy směrem k Zámecké zahradě, přestalo náměstí sloužit stále těžšímu provozu. Kdyby se tak nestalo, znamenalo by to v dnešních podmínkách naprostý dopravní kolaps. Původní Koňský trh nesl dlouhou dobu název Školní náměstí, posléze byl označen jako náměstí dr. Edvarda Beneše, následovalo náměstí Zdeňka Nejedlého a nyní se opět jedná o Benešovo náměstí. To dnes patří mezi nejživější části Teplic a stalo se zároveň významným uzlem a přestupní křižovatkou trolejbusových a autobusových linek MHD.

(zdroj: iTeplice.cz)
Ne 18. říjen 2015, 17:17:13 CEST
addax1
Stránky spravuje (obsah a design):
Jan Addax Hečko
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one